Foredrag av
Ole Jacob Madsen

Generasjon prestasjon

Unge i dag føler at de tidlig må planlegge og disiplinere seg for framtiden, prestere optimalt på skolen, på treningssenteret og på sosiale medier som Snapchat, Instagram og Facebook. For mange unge, spesielt jenter, resulterer dette i økte psykiske helseplager, stress og press. 

Hva må gjøres? Til stadighet blir det gjentatt at vi må snakke mer om hvordan unge egentlig har det, og livsmestring er på full vei inn i skolen for å lære elever følelsenes ABC, men kanskje er tiden moden for også å spørre om de terapeutiske løsningene og det forskende blikket egentlig er så sunt. Vi ser ikke ut til å gjøre annet enn å snakke om det, uten at det ser ut til å dempe uroen verken hos de unge eller de voksne. 

  • Foredrag relevant for ungdom og alle som er i kontakt med dem.
  • Gir et nyttig perspektiv på tiden vi lever i og hvordan det er å vokse opp i den.
  • Gode råd om hvordan du kommer i kontakt med ungdom og er imøtekommende med deres problemer.